CFGS - Tècnic superior en integració social (cicle LOE)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

La durada és de 2.000 hores (1.617 hores online y 383 hores en un centre de treball).

Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Accés a altres estudis

Estudis universitaris de les branques de coneixement de "Ciències Socials i Jurídiques".

Itineraris proposats i preus

Informació sobre la proposta d'itinerari en dos anys del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Integració Social (Cicle LOE) impartit per Cedesca en modalitat a distància o online

Informació sobre la proposta d'itinerari en tres anys del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Integració Social (Cicle LOE) impartit per Cedesca en modalitat a distància o online

 

Observacions:

 • Convalidació d'assignatures: s'haurà de consultar amb la gestió acadèmica del centre.
 • L'import total contempla la suma dels dos conceptes següents:
  • Tramitació de la sol·licitud de convalidació: 0,25 €/hora a convalidar.
  • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació: 0,25 €/hora convalidada.
 • Assignatures no superades: tindran un increment del 10% en la rematriculació sobre el preu/hora de l’assignatura.

 • El nostre objectiu
  El nostre objectiu

  El nostre objectiu és estar al teu costat i treballar en equip.

  El nostre objectiu és el teu interès immediat.

  El nostre objectiu és el teu èxit.

  La nostra experiència i resultats són la nostra carta de presentació.

 • Nosaltres et formem!
  • Auxiliar d'Infermeria

  • Atenció a Persones en Situació de Dependència (Cicle LOE)

  • Accés a Grau Superior

  • Dietètica

  • Documentació i administració sanitàries

  • Integració Social

  • Accés a la Universitat

  • Idiomes

  • Manipulador d'aliments

  • Formació a distància: 7 especialitats amb més de 74 cursos
LiveZilla Live Chat Software