CFGS - Tècnic superior en Dietètica

Aquests estudis a distància capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

Aquests estudis a distància capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

La durada és de 2.000 hores (360 hores presencials, 1.230 hores online y 410 hores en un centre de treball).

Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Accés a altres estudis

Estudis Universitaris de les branques de coneixement de "Ciències" i "Ciències de la Salut".

Itineraris proposats i preus

Proposta d'itinerari en dos anys del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Dietètica en modalitat online
Proposta d'itinerari en tres anys del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Dietètica en modalitat online

 

Observacions:

 • * Crèdits amb hores semipresencials: C04 (90 h) i C05 (90 h).
 • Import de la matrícula: 150 €.
 • La validesa de la matrícula serà vigent mentre el cicle formatiu es cursi de manera contínua. En cas de discontinuïtat entre semestres, s'haurà d'abonar el 50% de l'import de matrícula en el moment de la rematriculació.
 • Crèdits no superats: tindran un increment del 10% del preu / hora en la rematriculació.
 • Convalidació de crèdits: haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre.
 • L'import total contempla la suma dels dos conceptes següents:
  • Tramitació de la sol·licitud de convalidació: 0,25 € / hora a convalidar.
  • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació: 0,25 € / hora convalidada.
 • Convalidació del crèdit de pràctiques C10-Formació en centres de treball: haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre. L'import total contempla el concepte següent:
  • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació: 0,25 € / hora convalidada.

CURS 2018-2019

CRÈDITS 'C04-CONTROL ALIMENTARI' I 'C05-MICROBIOLOGIA I HIGIENE ALIMENTÀRIA'

1) CALENDARI I HORARIS DE BARCELONA:

Curs 2018-2019 - Calendari i horaris en Barcelona per als crèdits C04 - Control alimentari i C05 - Microbiologia i higiene alimentària

2) CALENDARI I HORARIS DE MADRID:

Curs 2018-2019 - Calendari i horaris en Madrid per als crèdits C04 - Control alimentari i C05 - Microbiologia i higiene alimentària

3) CALENDARI I HORARIS DE SEVILLA:

Curs 2018-2019 - Calendari i horaris en Sevilla per als crèdits C04 - Control alimentari i C05 - Microbiologia i higiene alimentària

4) CALENDARI I HORARIS DE BILBAO:

'C05-Microbiologia i higiene alimentària':
Calendari proposat en dissabtes de 9 h a 15 h. Pendent de formar grup.

NOTA IMPORTANT:

Cedesca es reserva el dret de modificar i/o actualitzar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates i els horaris indicats.

Darrera actualització: 03/07/2018

03/07/2018 - Incorporada la previsió del calendari i horari del crèdit 'C05-Microbiologia i higiene alimentària' en modalitat no presencial (online) en Bilbao.

06/06/2018 - Incorporats els calendaris i horaris dels crèdits 'C04-Control alimentari' i 'C05-Microbiologia i higiene alimentària' en modalitat no presencial (online) en Madrid y Sevilla.

 • El nostre objectiu
  El nostre objectiu

  El nostre objectiu és estar al teu costat i treballar en equip.

  El nostre objectiu és el teu interès immediat.

  El nostre objectiu és el teu èxit.

  La nostra experiència i resultats són la nostra carta de presentació.

 • Nosaltres et formem!
  • Auxiliar d'Infermeria

  • Atenció a Persones en Situació de Dependència (Cicle LOE)

  • Accés a Grau Superior

  • Dietètica

  • Documentació i administració sanitàries

  • Integració Social

  • Accés a la Universitat

  • Idiomes

  • Manipulador d'aliments

  • Formació a distància: 7 especialitats amb més de 74 cursos
LiveZilla Live Chat Software