Presentacions Curs Acadèmic 2024-2025 (CFGS) – Modalitat online

  • Properament

Presentacions Curs Acadèmic 2023-2024 (CFGS) – Modalitat online

Per a donar inici al semestre, convidem a tot l’alumnat a assistir a les presentacions del cicle al qual s’ha matriculat. L’objectiu és explicar la metodologia i els aspectes més importants a tenir en compte. Aquestes sessions es realitzen de manera en línia (webinar) a través de l’Aula de Bienvenida del nostre Campus Virtual.

Semestre 2

CALENDARI PRESENTACIONS CURS 2023-2024
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
DIETÈTICA 7 de febrer 2024 – 17:00h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Marta Sánchez.
DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 7 de febrer 2024 – 19:00h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Rosa Álvarez.
INTEGRACIÓ SOCIAL 8 de febrer 2024 – 15:30h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Carme Larrosa.

Semestre 1

CALENDARI PRESENTACIONS CURS 2023-2024
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
DIETÈTICA 14 de setembre 2023 – 19:00h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Marta Sánchez.
DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 13 de setembre 2023 – 19:00h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Rosa Álvarez.
INTEGRACIÓ SOCIAL 12 de setembre 2023 – 15:30h. Webinar a l’Aula Virtual. Professor/a: Carme Larrosa.

Calendari Escolar 2023-2024 (CFGS) – Modalitat online

RESUM · CALENDARI 2023-2024
MODALITAT NO PRESENCIAL (ONLINE)
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023 Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI DEL SEMESTRE 12 de Setembre de 2023 5 de Febrer de 2024
FI DEL SEMESTRE 4 de Febrer de 2024 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D’AULES 12 de Setembre de 2023 Suport obre aules: 5 Febrer de 2024


Professors obren aules: 6 Febrer de 2024

PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA 13, 14 y 15 de Setembre de 2023 Pròximament*
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023 12 de Febrer de 2024
EXAMENS Convocatòria ordinària 1
GM: 19-20/01/2024*
GM: 31/05/24 – 01/06/24*
GS: 12-13/01/2024* GS: 24-25/05/2024*
EXAMENS Convocatòria ordinària 2
GM: 02-03/02/2024*
GM: 14-15/06/2024*
GS: 26-27/01/2024* GS: 7-8/06/2024*

 

*Pendent de saber dia i/o hora

CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mitjà

CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior

* Consultar en la pàgina de calendari d’examens els horaris detallats de les convocatòries d’exàmens.

OBSERVACIONS:

  • Les dates i horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

Última actualització 10/02/23:

  • 19/01/24 | Actualitzats els horaris.

Cedesca