Exencions per Formació en Centres de Treball (FCT)

A continuació s’especifica el procés per realitzar la petició d’exencions per a l’assignatura de Formació en Centres de Treball (FCT):

Com realitzar la petició?

PAS 1 – Descarrega la sol·licitud de convalidacions que trobeu a continuació:

Sol·licitud d’exencions FCT

PAS 2 – Completar la informació i signar el full de sol·licitud.

PAS 3 – Enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud signada.

 • En el cas de realitzar la signatura a través del Certificat Digital:
  1. Enviar per correu electrònic a secretaria@cedetecgroup.com
 • En el cas de realitzar la signatura original (a mà):
  1. S’ha d’escanejar el document de sol·licitud.
  2. Enviar per correu electrònic a fct@cedetecgroup.com
  3. Enviar el document original signat per correu certificat al Centre.

En aquest mateix correu electrònic, també s’ha d’adjuntar escanejada la documentació original referent als estudis que es volen convalidar, que es detalla a continuació:

 • Certificat de la vida laboral.
 • En el cas de que hagin treballat en el sector que estan estudiant:
  • Contracte de treball.
  • Certificat original d’activitats realitzades.

 

IMPORTANT: Sense aquesta documentació, no es realitzarà la gestió de convalidació.

En quines dates puc fer el tràmit?

MODALITAT PRESENCIAL
Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.

 

MODALITAT NO PRESENCIAL (ONLINE)
Semestre 1 
 • Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.
Semestre 2
 • Del 1 de Març al 15 d’Abril.

Com és el procediment d’exención una vegada realitzada la sol·licitud?

1.        Es revisa la sol·licitud i la documentació rebuda.

2.       Una vegada comprobada, des del Dpt. FCT se li comunicarà aquesta confirmació a l’alumne/a.

3.      L’ alumne/a tindrà que efectuar el traspàs econòmic (qualsevol dubte, consultar amb Secretaria).

4.      Resolució de la petició se enviarà per via correu electrònic.

 

OBSERVACIONS:

 • Segons la normativa vigent la resolució favorable o desfavorable es resol en un periode de 6 mesos màxim.
 • Només es pot realitzar una unica sol·licitud d’exenció per curs acadèmic (R.D. 1085/2020 ART. 5).

 

Qualsevol dubte al respecte, et pots posar en contacte amb Secretaria al 93 318 24 36 o a fct@cedetecgroup.com

Cedesca