FP Grau Superior en
Higiene Bucodental


Matrícules obertes
Fins a 30% dte.*
2*
TOTAL
ANYS
1.551
Hores
formació
449
Hores
pràctiques

CICLE
OFICIAL

Què aprendré i faré?

La nostra Formació Professional en Higiene Bucodental Semipresencial-Online ofereix tot tipus de competències professionals.

Estudiar aquest grau superior et capacitarà per a:

 • Gestionar els fitxers de pacients d’un gabinet dental per a donar resposta a les necessitats d’atenció requerides per aquests.
 • Prevenir riscos i optimitzar recursos, col·laborant en la programació d’activitats de la unitat de salut bucodental.
 • Gestionar l’adquisició, reposició i emmagatzematge de materials fungibles, recanvis, equips i instrumental.
 • Obtenir dades de salut i malaltia de la cavitat bucodental mitjançant inspecció i exploració, registrant-los.
 • Aplicar tècniques preventives i assistencials segons protocols establerts.

Consulta la resta de competències en el Reial decret d’establiment d’aquest títol.

Quines són les sortides professionals?

Aquesta Titulació Oficial en Higiene Bucodental Semipresencial-Online permet moltes possibilitats en el món laboral.

Aquí tens algunes de les principals sortides professionals del grau superior en Higiene Bucodental:

 • Tècnica / tècnic superior en Higiene Bucodental.
 • Tècnica / tècnic especialista higienista dental.
 • Higienista bucodental.
 • Educador / educadora en salut bucodental.

Durada

El transcurs d’aquest cicle formatiu de grau superior és d’un total de 2.000 hores les quals també inclouen FCT, en altres paraules, Formació en Centres de Treball.

Estas horas están divididas en 2 años*:

 • Formació: 1.551 hores no presencials (online)
 • Pràctiques: 449 hores en un centre de treball

* Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP03 (20 h), MP04 (20 h), MP07 (15 h) i MP08 (10h).

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

Modalitat semipresencial-online

Aquesta formació oficial semipresencial-online permet una sèrie d’avantatges a considerar respecte les altres modalitats.

Aquesta modalitat de formació consisteix a realitzar els cicles formatius oficials de CNTEC en modalitat online, i realitzar les hores presencials oficials i classes complementàries, en la seu de Barcelona, de la mà de CEDESCA.

Aquestes sessions presencials són realitzades pel nostre professorat presencial, perquè l’alumne/a acabi de consolidar el seu aprenentatge, resolgui de forma personalitzada tots els seus dubtes sobre el contingut online, i així pugui aconseguir el seu desitjat títol oficial.

A més de la formació online, aquest cicle formatiu en Higiene Bucodental també es pot cursar triant altres modalitats. Per això, disposem d’aquestes opcions:

Pla d’estudis

* Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP03 (20 h), MP04 (20 h), MP07 (15 h) i MP08 (10h).

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

CONVALIDACIÓ
Convalidació del crèdit de pràctiques C10-FCT:

Haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre. L'import total contempla el següent concepte:

 • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació. -
Procés per a realitzar la petició de convalidacions:

CONVALIDACIONS

FCT
Formació en Centres de Treball:

EXENCIÓ FCT
SOL·LICITUD FCT

GESTIÓ DEL TÍTOL
Procés per a la tramitació de títols.

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

Consultar amb el departament de Secretaria, el procediment i consultes d'aquesta gestió. La recollida del títol ha de ser presencial. En cas de no poder fer la recollida del títol de manera presencial, consultar a Secretaria el procediment a seguir i el cost per a aquesta mena de casos.

La recollida del títol ha de ser presencial i presentar el resguard de pagament i DNI.
DRET DE DESSISTIMIENT
Consulta les condicions.

VEURE CONDICIONS

CONSULTES ECONÒMIQUES
Referent a qüestions econòmiques.

Contactar amb el departament de Secretaria.

Pràctiques obligatòries

Aquest cicle superior en Higiene Bucodental Semipresencial-Online també inclou pràctiques obligatòries que els estudiants imparteixen sota el crèdit/mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Aquests són alguns centres especialitzats i empreses col·laboradores on els nostres alumnes poden realitzar les seves pràctiques:

 • Clínica Pedro Clavijo.
 • Clínica Dra. Jorgina Estany.
 • Instituts Odontològics (IO).
 • Clínica 19 – Dra. Jacoby Françoise.

Higiene Bucodental Semipresencial-Online. Sessions presencials (Curs escolar 23-24)


Titulació homologada:

Titulació oficial per CNTEC. CNTEC és un Centre Oficial de Formació Professional autoritzat per les diferents Administracions Competents. A CNTEC, obtindràs la teva Titulació Oficial de Formació Professional FP.

logo Generalitat de Catalunya
logo cedetecgroup

Contacta'ns avui

Sol·licita informació del teu cicle oficial online:

 

Cedesca