FP Grau Superior en
Integració Social


2*
TOTAL
ANYS
1.551
Hores
formació
449
Hores
pràctiques

CICLE
OFICIAL

Què aprendré i fer?

La nostra Formació Professional en Integració Social ofereix tot tipus de competències professionals.

Estudiar aquest grau superior et capacitarà per a:

 • Programar activitats d’integració social aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades.
 • Dissenyar i implementar actuacions per a prevenir la violència domèstica, avaluant el desenvolupament d’aquestes.
 • Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques, i psicosocials en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant i avaluant el desenvolupament d’aquestes.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament d’aquestes.
 • Organitzar i implementar activitats de suport psicosocial mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant el desenvolupament d’aquestes.

Consulta la resta de competències en el Reial decret d’establiment d’aquest títol.

Quines són les sortides professionals?

Aquesta Titulació Oficial en Integració Social Presencial permet moltes possibilitats en el món laboral.

Aquí tens algunes de les principals sortides professionals del grau superior en Integració Social:

 • Tècnica / tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador / educadora d’equipaments residencials de divers tipus.
 • Treballador / treballadora familiar.
  Auxiliar de tutela.
 • Tècnica / tècnic d’integració social.
 • Educador / educadora d’educació especial.
 • Monitor / monitora de persones amb discapacitat.
 • Tècnica / tècnic de mobilitat bàsica.
 • Mediador / mediadora ocupacional i/o laboral.
 • Mediador / mediadora comunitària. i/ intercultural.
 • Tècnica / tècnic en ocupació amb suport.
 • Tècnica / tècnic d’acompanyament laboral.
 • Monitor / monitora de rehabilitació psicosocial.

Durada

Aquest cicle formatiu de grau superior té una durada total de 2.000 hores les quals també inclouen FCT, en altres paraules, Formació en Centres de Treball.

Aquestes hores estan dividides en 2 anys*:

 • Formació: 1.551 hores no presencials (online)
 • Pràctiques: 449 hores en un centre de treball

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

Modalitat presencial

Aquesta formació oficial presencial permet una sèrie d’avantatges a considerar respecte les altres modalitats.

El nostre model educatiu té a l’alumnat com a centre de l’aprenentatge, i considera a l’equip docent com a acompanyants del seu procés formatiu.

Oferim també un Campus Virtual d’última generació, com a espai virtual que els permet accedir a una gran varietat de materials i recursos didàctics innovadors, pensats i creats per al nostre alumnat.

A més de la modalitat presencial, aquest cicle formatiu en Integració Social Presencial també es pot cursar triant altres modalitats:

Pla d’estudis

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

CONVALIDACIÓ
Convalidació del crèdit de pràctiques C10-FCT:

Haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre. L'import total contempla el següent concepte:

 • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació. -
Procés per a realitzar la petició de convalidacions:

CONVALIDACIONS

FCT
Formació en Centres de Treball:

EXENCIÓ FCT
SOL·LICITUD FCT

DRET DE DESISTIMENT
Consulta les condicions.

VEURE CONDICIONS

CONSULTES ECONÒMIQUES
Referent a qüestions econòmiques.

Contactar amb el departament de Secretaria.

Pràctiques obligatòries

Aquest cicle superior en Integració Social Presencial també inclou pràctiques obligatòries que els estudiants imparteixen sota el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Aquests són alguns centres especialitzats i empreses col·laboradores on els nostres alumnes poden realitzar les seves pràctiques:

 • Grup Cooperatiu TEB.
 • Fundació Salut i Comunitat.
 • Associació Educativa Nou Quitxalles.
 • Casal dels Infants.
 • Fundació Joia.
 • Fundació Ciutat i Valors.
 • PROGESS.

Titulació homologada:

Centre d’Estudis Catalunya és un Centre Oficial de Formació Professional autoritzat per les diferents Administracions Competents. A Cedesca, obtindràs la teva Titulació Oficial de Formació Professional FP.

logo Generalitat de Catalunya
logo cedetecgroup

Sol·licita més informació

 

Cedesca