Convalidacions

A continuació s’especifica el procés per realitzar la petició de convalidacions:

Com realitzar la petició?

PAS 1 – Descarrega la sol·licitud de convalidacions que trobeu a continuació:

Sol·licitud de convalidacions

PAS 2 – Completar la informació i signar el full de sol·licitud.

PAS 3 – Enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud signada.

 • En el cas de realitzar la signatura original (a mà):
  1. S’ha d’escanejar el document de sol·licitud.
  2. Enviar per correu electrònic a secretaria@cedetecgroup.com
  3. Enviar el document original signat per correu certificat al Centre.

En aquest mateix correu electrònic, també s’ha d’adjuntar escanejada la documentació original referent als estudis que es volen convalidar, que es detalla a continuació:

 • Certificats de notes original o compulsat.
 • Resguard del titol dels estudis compulsats.

 

IMPORTANT: Sense aquesta documentació, no es realitzarà la gestió de convalidació.

En quines dates puc fer el tràmit?

MODALITAT PRESENCIAL
Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.

 

MODALITAT NO PRESENCIAL (ONLINE)
Semestre 1 
 • Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.
Semestre 2
 • Del 1 de Març al 15 d’Abril.

Com és el procediment de convalidació, una vegada realitzada la sol·licitud?

1.       Es revisa la sol·licitud i la documentació rebuda.

2.       Una vegada comprobada, des de Secretaria se li comunicarà aquesta confirmació a l’alumne/a.

3.       L’ alumne/a tindrà que efectuar el pagament de les convalidacions (transferència, efectiu o targeta).

4.       Resolució de la petició se enviarà per via correu electrònic.

 

OBSERVACIONS:

 • Segons la normativa vigent la resolució favorable o desfavorable es resol en un periode de 6 mesos màxim.
 • En el caso de transcórre els 6 mesos sense haver notificat la resolució expressa, el sol·licitant ha d’entrendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu (R.D. 1085/2020 ART. 10.3).
 • Només es pot realitzar una unica sol·licitud de convalidació per curs acadèmic (R.D. 1085/2020 ART. 5).
 • Segons la normativa vigent si es realitza aquesta sol·licitud de convalidacions, s’ha de cursar l’assignatura de la petició de convalidació fins la resolució de la mateixa.

 

Qualsevol dubte al respecte, et pots posar en contacte amb Secretaria al 93 318 24 36 o a secretaria@cedetecgroup.com

Consulta de convalidacions per cicles*:

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

- deberá consultarse con la gestión académica del centro.
CAE
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO

EMERGÈNCIES SANITÀRIES PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

EMERGÈNCIES SANITÀRIES ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

- deberá consultarse con la gestión académica del centro.
TES (NUEVO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO
TES (ANTIGUO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

- deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
APSD (NUEVO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO
APSD (ANTIGUO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO

DIETÈTICA PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

DIETÈTICA ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

Convalidación del crédito de prácticas C10-Formación en centros de trabajo:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
DIET
HORAS DE EXENCIÓN -

INTEGRACIÓ SOCIAL PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

INTEGRACIÓ SOCIAL ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

- deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
IS (NUEVO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO
IS (ANTIGUO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES PRESENCIAL

Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -.

 

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES ONLINE

Convalidación de créditos:
Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla la suma de los siguientes dos conceptos:
 • Tramitación de la solicitud de convalidación: -
 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación: -

- deberá consultarse con la gestión académica del Centro.
DAS (NUEVO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO
DAS (ANTIGUO CURRÍCULUM)
HORAS DE EXENCIÓN PRECIO
NOTA: Los alumnos con realización de horas prácticas en otro centro, pagan el crédito en función de la exención para experiencia laboral que puedan acreditar.

*Actualmente estamos actualizando este apartado. Mientrastanto podéis encontrar la información dentro de cada página de ciclos.

Cedesca