FP Grau Mitjà en
Farmàcia i Parafarmàcia


Matrícules obertes
Fins a 30% dte.*
2*
TOTAL
ANYS
1.584
Hores
formació
416
Hores
pràctiques

CICLE
OFICIAL

Què aprendré i fer?

La nostra Formació Professional en Farmàcia i Parafarmàcia Semipresencial-Online ofereix tot tipus de competències professionals.

Estudiar aquest grau mitjà et capacitarà per a:

 • Assistir en la dispensació de productes farmacèutics informant de les seves característiques als usuaris.
 • Assistir en l’elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics.
 • Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les diferents unitats hospitalàries, sota supervisió del facultatiu.
 • Obtenir valors de paràmetres somatomètrics de constants vitals de l’usuari.
 • Efectuar controls analítics.

Consulta la resta de competències en el Reial decret d’establiment d’aquest títol.Nueva ventana

Quines són les sortides professionals?

Aquesta Titulació Oficial en Farmàcia i Parafarmàcia Semipresencial-Online permet moltes possibilitats en el món laboral.

Aquí tens algunes de les principals sortides professionals del grau mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia:

 • Farmàcia.
 • Auxiliar de Farmàcia.
 • Magatzem de Medicaments.
 • Farmàcia Hospitalària.
 • Establiments de Parafarmàcia.

Durada

El transcurs d’aquest cicle formatiu de grau mitjà és d’un total de 2.000 hores les quals també inclouen FCT, en altres paraules, Formació en Centres de Treball.

Aquestes hores estan dividides en 2 anys*:

 • Formació: 1.584 hores no presencials (online)
 • Pràctiques: 416 hores en un centre de treball

* Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP01 (10 h), MP02 (15 h), MP03 (15 h) i MP05 (10 h).
* Mòduls tipus B amb hores obligatòries de formació 100% presencials, però amb opció de reducció del 50%: MP04 (132 h) i MP07 (132 h).

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

Modalitat semipresencial-Online

Aquesta formació oficial semipresencial-online permet una sèrie d’avantatges a considerar respecte les altres modalitats.

Aquesta modalitat de formació consisteix a realitzar els cicles formatius oficials de CNTEC en modalitat online, i realitzar les hores presencials oficials i classes complementàries, en la seu de Barcelona, de la mà de CEDESCA.

Aquestes sessions presencials són realitzades pel nostre professorat presencial, perquè l’alumne/a acabi de consolidar el seu aprenentatge, resolgui de forma personalitzada tots els seus dubtes sobre el contingut online, i així pugui aconseguir el seu desitjat títol oficial.

A més de la formació Semipresencial-Online, aquest cicle formatiu en Farmàcia i Parafarmàcia també es pot cursar triant altres modalitats. Per això, disposem d’aquestes opcions:

Pla d’estudis

* Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP01 (10 h), MP02 (15 h), MP03 (15 h) i MP05 (10 h).
* Mòduls tipus B amb hores obligatòries de formació 100% presencials, però amb opció de reducció del 50%: MP04 (132 h) i MP07 (132 h).

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

CONVALIDACIÓN
Convalidación del crédito de prácticas C10-FCT:

Deberá consultarse con la gestión académica del Centro. El importe total contempla el siguiente concepto:

 • Resolución favorable de la solicitud de convalidación. -
Proceso para realizar la petición de convalidaciones:

CONVALIDACIONES

FCT
Formación en Centros de Trabajo:

EXENCIÓN FCT
SOLICITUD FCT

GESTIÓN DEL TÍTULO
Proceso para la tramitación de títulos.

TRAMITACIÓN DE TÍTULOS

Consultar al departamento de Secretaría, el procedimiento y consultas de dicha gestión. La recogida del título debe ser presencial. En caso de no poder hacer la recogida del título de forma presencial, consultar a Secretaría el procedimiento a seguir y el coste para este tipo de casos.

La recogida del título debe ser presencial y presentar el resguardo de pago y DNI.
DERECHO DE DESISTIMIENTO
Consulta las condiciones.

VER CONDICIONES

CONSULTAS ECONÓMICAS
Acerca de cuestiones económicas.

Contactar con el departamento de Secretaría.

Pràctiques obligatòries

Aquest cicle mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia Semipresencial-Online també inclou pràctiques obligatòries que els estudiants imparteixen sota el crèdit/mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Aquests són alguns centres especialitzats i empreses col·laboradores on els nostres alumnes poden realitzar les seves pràctiques:

 • Farmàcia Hispania Ceuta.
 • DISFARO.
 • Farmàcia Brossoley C.B.
 • Farmàcia Montserrat Guixeres.

Farmàcia i Parafarmàcia Semipresencial-Online. Sessions presencials (Curs escolar 23-24)


Titulació homologada:

Centre d’Estudis Catalunya és un Centre Oficial de Formació Professional autoritzat per les diferents Administracions Competents. A Cedesca, obtindràs la teva Titulació Oficial de Formació Professional FP.

logo Generalitat de Catalunya
logo cedetecgroup

Contacta'ns avui

Sol·licita informació del teu cicle oficial online:

 

Cedesca