FP Grau Superior en
Documentació i Administració Sanitàries


Matrícules obertes
Fins a 30% dte.*
2*
TOTAL
ANYS
1.551
Hores
formació
449
Hores
pràctiques

CICLE
OFICIAL

Què aprendré i faré?

La nostra Formació Professional en Documentació i Administració Sanitàries Online ofereix tot tipus de competències professionals.

Estudiar aquest grau superior et capacitarà per a:

 • Realitzar la gestió d’ingressos, altes, assignació de llits i prestació d’altres serveis sanitaris a pacients/usuaris, assegurant el compliment dels processos i els nivells de qualitat.
 • Reconèixer la terminologia clínica dels documents sanitaris en relació amb els processos patològics i la seva atenció en els serveis sanitaris.
 • Gestionar l’arxiu d’històries clíniques i una altra documentació, atenent criteris, processos i procediments establerts.
 • Realitzar processos de codificació de diagnòstics i procediments relacionats amb la classificació internacional de malalties.
 • Explotar i validar bases de dades per al sistema d’informació clínic-assistencial, la qualitat i la recerca, assegurant l’aplicació de la normativa de protecció de dades.

Consulta la resta de competències en el Reial decret d’establiment d’aquest títol.

Quines són les sortides professionals?

Aquesta Titulació Oficial en Documentació i Administració Sanitàries Online permet moltes possibilitats en el món laboral.

Aquí tens algunes de les principals sortides professionals del grau superior en Documentació i Administració Sanitàries:

 • Tècnica / tècnic superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnica / tècnic de codificació de documentació sanitària.
 • Responsable tècnica / tècnic d’arxius d’històries clíniques.
 • Responsable tècnica / tècnic de tractament i disseny documental sanitari.
 • Responsable tècnica / tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària.
 • Responsable tècnica / tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
 • Responsable tècnica / tècnic de gestió de processos administratiu-clínics.
 • Responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris.
 • Assistent d’equips de recerca biomèdica.
 • Secretària / secretari de serveis sanitaris.

Durada

El transcurs d’aquest cicle formatiu de grau superior és d’un total de 2.000 hores les quals també inclouen FCT, en altres paraules, Formació en Centres de Treball.

Aquestes hores estan dividides en 2 anys*:

 • Formació: 1.551 hores no presencials (online)
 • Pràctiques: 449 hores en un centre de treball

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

Modalitat online

Aquesta formació oficial online permet una sèrie d’avantatges a considerar respecte les altres modalitats.

La nostra oferta de cicles formatius en modalitat online (no presencial) consisteix en una càrrega lectiva que correspon a hores d’estudi online a través del Campus Virtual de CEDETEC Group, la qual cosa permet un acompanyament constant per l’equip docent.

Amb aquesta metodologia, volem complementar l’acompanyament docent amb una tecnologia innovadora amb continguts audiovisuals i interactius juntament amb activitats que impliquin l’auto-progrés del propi alumnat mitjançant la cooperació i el treball col·laboratiu entre iguals del grup. Així com el “learn by doing”, l’aprendre fent.

A més de la formació online, aquest cicle formatiu en Documentació i Administració Sanitàries també es pot cursar triant altres modalitats. Per això, disposem d’aquestes opcions:

Pla d’estudis

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

CONVALIDACIÓ
Convalidació del crèdit de pràctiques C10-FCT:

Haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre. L'import total contempla el següent concepte:

 • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació. -
Procés per a realitzar la petició de convalidacions:

CONVALIDACIONS

FCT
Formació en Centres de Treball:

EXENCIÓ FCT
SOL·LICITUD FCT

GESTIÓ DEL TÍTOL
Procés per a la tramitació de títols.

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

Consultar amb el departament de Secretaria, el procediment i consultes d'aquesta gestió. La recollida del títol ha de ser presencial. En cas de no poder fer la recollida del títol de manera presencial, consultar a Secretaria el procediment a seguir i el cost per a aquesta mena de casos.

La recollida del títol ha de ser presencial i presentar el resguard de pagament i DNI.
DRET DE DESISTIMENT
Consulta les condicions.

VEURE CONDICIONS

CONSULTES ECONÒMIQUES
Referent a qüestions econòmiques.

Contactar amb el departament de Secretaria.

Pràctiques obligatòries

Aquest cicle superior en Documentació i Administració Sanitàries Online també inclou pràctiques obligatòries que els estudiants imparteixen sota el crèdit/mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Aquests són alguns centres especialitzats i empreses col·laboradores on els nostres alumnes poden realitzar les seves pràctiques:

 • Hospital Sant Pau.
 • Hospital de Barcelona.
 • Clínica del Remei.
 • Badalona Serveis Assistencials.
 • Clínica Sagrada Familia.
 • Grup Quirón: Centre mèdic Teknon, Hospital universitari Dexeus, Hospital Quirón Salud, Hospital Universitari Sagrat Cor, Hospital General de Catalunya.

Documentació i Administració Sanitàries Online. Sessions presencials (Curs escolar 23-24)

No disponible.

Titulació homologada:

Centre d’Estudis Catalunya és un Centre Oficial de Formació Professional autoritzat per les diferents Administracions Competents. A Cedesca, obtindràs la teva Titulació Oficial de Formació Professional FP.

logo Generalitat de Catalunya
logo cedetecgroup

Contacta'ns avui

Sol·licita informació del teu cicle oficial online:

 

Cedesca