FP Grau Mitjà en
Atenció a Persones en Situació de Dependència


Matrícules obertes
Fins a 30% dte.*
2*
TOTAL
ANYS
1.551
Hores
formació
449
Hores
pràctiques

CICLE
OFICIAL

Què aprendré i faré?

La nostra Formació Professional en Atenció a Persones en Situació de Dependència Online ofereix tot tipus de competències professionals.

Estudiar aquest grau mitjà et capacitarà per a:

 • Fer les tasques d’higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat.
 • Organitzar la intervenció relativa a l’alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-los quan sigui necessari.
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d’habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si és el cas, tramitant la documentació pertinent.
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecto per la seva intimitat.
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries i adoptant mesures de prevenció i seguretat.

Consulta la resta de competències en el Reial decret d’establiment d’aquest títol.Nueva ventana

Quines són les sortides professionals?

Aquesta Titulació Oficial en Atenció a Persones en Situació de Dependència Online permet moltes possibilitats en el món laboral.

Aquí tens algunes de les principals sortides professionals del grau mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència:

 • Cuidador / cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i / o domicilis.
 • Governant / governanta i subgobernante / subgobernanta de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Treballador / treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador / teleoperadora de teleassistència.

Durada

El transcurs d’aquest cicle formatiu de grau mitjà és d’un total de 2.000 hores les quals també inclouen FCT, en altres paraules, Formació en Centres de Treball.

Aquestes hores estan dividides en 2 anys*:

 • Formació: 1.551 hores no presencials (online)
 • Pràctiques: 449 hores en un centre de treball

A Mòdul MP02 (20 hores) amb hores de formació pràctica presencial.

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

Modalitat online

Aquesta formació oficial online permet una sèrie d’avantatges a considerar respecte les altres modalitats.

La nostra oferta de cicles formatius en modalitat online (no presencial) consisteix en una càrrega lectiva que correspon a hores d’estudi online a través del Campus Virtual de CEDETEC Group, la qual cosa permet un acompanyament constant per l’equip docent.

Amb aquesta metodologia, volem complementar l’acompanyament docent amb una tecnologia innovadora amb continguts audiovisuals i interactius juntament amb activitats que impliquin l’auto-progrés del propi alumnat mitjançant la cooperació i el treball col·laboratiu entre iguals del grup. Així com el “learn by doing”, l’aprendre fent.

A més de la formació online, aquest cicle formatiu en Atenció a Persones en Situació de Dependència també es pot cursar triant altres modalitats. Per això, disposem d’aquestes opcions:

Pla d’estudis

Consultar disponibilitat.

A Mòdul MP02 (20 hores) amb hores de formació pràctica presencial.

* El pla d’estudis pot ser modificat segons particularitats individuals de cada alumne, però sempre sota criteri i aprovació del Centre.

CONVALIDACIÓ
Convalidació del crèdit de pràctiques C10-FCT:

Haurà de consultar-se amb la gestió acadèmica del Centre. L'import total contempla el següent concepte:

 • Resolució favorable de la sol·licitud de convalidació. -
Procés per a realitzar la petició de convalidacions:

CONVALIDACIONS

FCT
Formació en Centres de Treball:

EXENCIÓ FCT
SOL·LICITUD FCT

GESTIÓ DEL TÍTOL
Procés per a la tramitació de títols.

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

Consultar amb el departament de Secretaria, el procediment i consultes d'aquesta gestió. La recollida del títol ha de ser presencial. En cas de no poder fer la recollida del títol de manera presencial, consultar a Secretaria el procediment a seguir i el cost per a aquesta mena de casos.

La recollida del títol ha de ser presencial i presentar el resguard de pagament i DNI.
DRET DE DESISTIMENT
Consulta les condicions.

VEURE CONDICIONS

CONSULTES ECONÒMIQUES
Referent a qüestions econòmiques.

Contactar amb el departament de Secretaria.

Pràctiques obligatòries

Aquest cicle mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència Online també inclou pràctiques obligatòries que els estudiants imparteixen sota el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Aquests són alguns centres especialitzats i empreses col·laboradores on els nostres alumnes poden realitzar les seves pràctiques:

 • Associació ESCLAT.
 • Fundació Pere Mitjans.
 • Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
 • Llars Amistat Cheshire.
 • Fundació Pere Relats.
 • Mútua Terrassa.

Atenció a Persones en Situació de Dependència Online. Sessions presencials (Curs escolar 23-24)

No disponible.

Titulació homologada:

Centre d’Estudis Catalunya és un Centre Oficial de Formació Professional autoritzat per les diferents Administracions Competents. A Cedesca, obtindràs la teva Titulació Oficial de Formació Professional FP.

logo Generalitat de Catalunya
logo cedetecgroup

Contacta'ns avui

Sol·licita informació del teu cicle oficial online:

 

Cedesca