Tramitació de títols

A continuació s’especifica el procés per a realitzar la tramitació de títols:

Primerament hi haurà d’haver una aprovació de les actes d’avaluació de final d’etapa i comprovació que l’alumnat hagi superat els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol corresponent.

RECORDAR: Aquest tràmit es pot demorar fins a 15 dies hàbils, un cop s’hagi fet la sol·licitud juntament amb el justificant del traspàs econòmic.

Com fer la petició?

PAS 1 – Descàrrega de la sol·licitud per sol·licitar la vostra titulació que trobeu a continuació:

Sol·licitud de tramitació de títol

PAS 2 – Completar la informació i signar el full de sol·licitud.

PAS 3 – Enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud signada.

  • En el cas de realitzar la signatura original (a mà):
    1. Cal escanejar el document de sol·licitud.
    2. Enviar per correu electrònic a secretaria@cedetecgroup.com .
    3. Enviar el document original signat per correu certificat al Centre.

 

IMPORTANT: Sense aquesta documentació, no es farà la gestió de tramitació de títol.

 

En quines dates puc fer el tràmit?

Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Juliol. Totes les sol·licituds que arribin després d’aquesta data es tramitaran al setembre a l’inici del proper curs escolar.

 

Preus de les taxes de tramitació de títols

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

  • Serveis administratius de finalització de cicle: correspondents als serveis administratius de gestió i les despeses de l’enviament del certificat del final del cicle. (Consultar amb Secretaria)

 – Cicles Formatius de Grau Superior:

  • Serveis administratius de finalització de cicle: correspondents als serveis administratius de gestió i les despeses de l’enviament del certificat del final del cicle. (Consultar amb Secretaria)

 

* Si NO requereix els serveis administratius…

Ho haurà d’indicar a Secretaria (secretaria@cedetecgroup.com), amb un mínim d’una setmana de temps perquè tinguin la documentació preparada al centre perquè realitzi el tràmit de la gestió del traspàs econòmic. En aquest cas, no haurà de fer l’abonament mitjançant transferència ja que es farà la gestió vostè mateix. Més informació a Secretaría.

 

Observacions

El resguard del títol té vigència fins que arriba el títol original. Aquest sol trigar aproximadament uns dos anys, així que ens arribi rebrà una notificació mitjançant correu electrònic perquè puguin passar a recollir-lo pel nostre centre.

Qualsevol dubte sobre això, no dubteu a posar-vos en contacte amb Secretaria al 93 318 24 36 o a secretaria@cedetecgroup.com

Cedesca