Tramitació de títols

A continuació s’especifica el procés per a realitzar la tramitació de títols:

Primerament hi haurà d’haver una aprovació de les actes d’avaluació de final d’etapa i comprovació que l’alumnat hagi superat els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol corresponent.

RECORDAR: Aquest tràmit es pot demorar fins a 15 dies hàbils, un cop s’hagi fet la sol·licitud juntament amb el justificant de pagament.

Com fer la petició?

PAS 1 – Descàrrega de la sol·licitud per sol·licitar la vostra titulació que trobeu a continuació:

Sol·licitud de tramitació de títol

PAS 2 – Completar la informació i signar el full de sol·licitud.

PAS 3 – Enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud signada.

 • En el cas de realitzar la signatura original (a mà):
  1. Cal escanejar el document de sol·licitud.
  2. Enviar per correu electrònic a secretaria@cedetecgroup.com .
  3. Enviar el document original signat per correu certificat al Centre.

 

IMPORTANT: Sense aquesta documentació, no es farà la gestió de tramitació de títol.

 

En quines dates puc fer el tràmit?

Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Juliol. Totes les sol·licituds que arribin després d’aquesta data es tramitaran al setembre a l’inici del proper curs escolar.

 

Preus de les taxes de tramitació de títols

Cicles Formatius de Grau Mitjà (taxes oficials): 69,65€ .

 • Serveis administratius de finalització de cicle: 45,35€ (Correspondents als serveis administratius de gestió, a les despeses de carta certificada de l’enviament del mateix i certificat final de cicle).

 – Cicles Formatius de Grau Superior (taxes oficials): 78€.

 • Serveis administratius de finalització de cicle: 47€ (Correspondents als serveis administratius de gestió, a les despeses de carta certificada de l’enviament del mateix i certificat final de cicle).

 

* Si NO requereix els serveis administratius…

Ho haurà d’indicar a Secretaria (secretaria@cedetecgroup.com), amb un mínim d’una setmana de temps perquè tinguin la documentació preparada al centre perquè realitzi el tràmit de la gestió del pagament. En aquest cas, no haurà de fer l’abonament mitjançant transferència ja que es farà la gestió vostè mateix. El tràmit es realitzarà de la següent manera:

 1. Veniu al centre i demaneu-nos la carta de pagament del títol.
 2. Aneu al banc, amb la carta de pagament del títol per fer el pagament oficial de les taxes.
 3. Un cop realitzat el pagament, haureu de tornar al centre amb el justificant de pagament.
 4. Un cop tinguem el justificant, procedirem a iniciar la gestió de la tramitació i us avisarem del dia que el podeu venir a recollir.

 

** Si requereix els serveis administratius…

 1. Realitzarà un ingrés al número de compte de La Caixa ES47-2100-0900-9802-1182-6447 per l’import total de les taxes oficials i els serveis administratius de finalització de cicle.
 2. Indicar en el concepte de l’ingrés serà el DNI + nom i cognoms + nom de cicle cursat.
 3. Haureu d’enviar el comprovant de pagament de l’ingrés al correu electrònic següent: contabilidad@cedetecgroup.com.
 4. Ens haureu d’indicar l’adreça postal on voleu que se us enviï tota la documentació de la vostra titulació per email a secretaria@cedetecgroup.com.
 5. Quan estigui tot preparat us ho farem arribar mitjançant correu certificat a l’adreça que ens heu esmentat.

 

Observacions

El resguard del títol té vigència fins que arriba el títol original. Aquest sol trigar aproximadament uns dos anys, així que ens arribi rebrà una notificació mitjançant correu electrònic perquè puguin passar a recollir-lo pel nostre centre.

Qualsevol dubte sobre això, no dubteu a posar-vos en contacte amb Secretaria al 93 318 24 36 o a secretaria@cedetecgroup.com

Cedesca