Activitats Complementàries

  • Tècniques d’estudi: Aprenentatge d’eines per reforçar els coneixementes de les matèries.
  • Informàtica i ofimàtica: Aprenentatge d’eines i aplicatius informàtics.
  • Taller de farmacologia: Aprenentatge d’instrumentalització i procediments farmacològics.
  • Taller de història de l’infermeria: Aprenentatge dels canvis a l’infermería al llarg de la història.

Activitats Extraescolars

  • Com funciona la unitat de cures intensives? – 2 Hores / Setmana
  • Com manipular els aliments? – 1 Hora / Setmana
  • Com funciona el quiròfan? – 2 Hores / Setmana
  • Com atendre a la gent gran? – 2 Hores / Setmana
  • Com funciona un gabinet psicopedagògic? – 1 Hora / Setmana

Cedesca