Pla de prevenció, contingència i actuació COVID-19

Seguint instruccions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, Centre d’Estudis Catalunya CEDESCA, com a escola ha elaborat un pla d’actuació i contingència per a què el curs escolar 2021-22 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones en el centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tot el món a l’educació.

A continuació, s’ofereix la descàrrega directa dels documents que componen aquest pla:

Cedesca