Vies d’Accés

Grau Mig

Tenen accés directe a qualsevol cicle de grau mig aquelles persones que compleixin algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o FP bàsica,
 • Tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior,

Les persones que no compleixin cap dels requisits indicats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se s’ha de tenir com a mínim 17 anys l’any en què es realitza aquesta prova.

 

Grau Superior

Tenen accés directe a qualsevol cicle de grau superior aquelles persones que compleixin algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixin cap dels requisits indicats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se s’ha de tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza aquesta prova.

Cedesca

Contacto
close slider
 • Hidden