Dret de desistiment

El plaç per exercir el dret de desistiment fixat dins l’article 104 sobre Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, és de catorze dies naturals des de la data de contractació i acceptació del servei (data de formalització de la matrícula).

Per poder exercir el seu dret de desistiment dins del plaç que marca la normativa, l’alumne/a de CEDESCA haurà de realitzar la sol·licitud corresponent de decisions de desistir el contracte, o bé mitjançant el document de desistiment que ens faciliti el propi alumne/a o bé un altre tipus de declaració inequívoca que haurà de fer arribar a la Secretaria Acadèmica de CEDESCA a través d’aquest correu secretaria@cedetecgroup.com o a través de carta certificada dirigida a la següent direcció postal: CEDESCA. Carrer Pelai 42, 2ª planta -08001- Barcelona (Barcelona).

En el moment que es rebi la seva sol·licitud de desistiment dins del plaç anteriorment descrit, es retornarà a l’alumne/a tots els pagaments rebuts fins la data, en un plaç de 14 dies naturals, segons hagi estat el mètode de pagament.

Una vegada ha finalitzat aquest plaç, l’alumne/a perd el dret de desistiment, i en cas de baixa, no implicarà el dret de devolució de l’import.

Si el/la alumne/a és baixa una vegada iniciat el curs, es procedirà de la següent forma:

PRESENCIAL

  • Pagament únic: Si es comunica la baixa abans d’aquesta data el 30 de novembre, es tornarà la part proporcional del curs no cursat. Un cop passat aquest termini, no es farà cap devolució de l’import del curs.
  • Per quotes: S’haurà de comunicar a la Secretaria del Centre abans del dia 20 de cada mes, perquè sigui validat el tràmit dins del mes en curs. Les comunicacions a posteriors d’aquesta data esmentada no seran efectives fins al mes següent i s’haurà d’abonar la quota mensual corresponent al curs.

ONLINE

  • El termini per a la devolució serà de 14 dies naturals des de la data de contractació i acceptació del servei, tal com estableix la llei.

 

A continuació, pot descarregar el document de desistiment segons el cicle formatiu i modalitat de la seva matrícula:

Cedesca